Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp đầy đủ báo cáo,...

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp đầy đủ báo cáo, biểu mẫu Thuế

2138
Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp đầy đủ các báo cáo giúp giám đốc, kế toán trưởng nắm bắt nhanh được tình hình hình doanh nghiệp về doanh thu, chi phí, lãi lỗ…

MISA SME.NET cung cấp nhiều báo cáo phân tích tài chính, cải tiến giao diện trực quan hơn

Phần mềm đã được thay đổi giao diện đẹp, tiện dụng và bổ sung thêm 1 số biểu đồ để giúp giám đốc, kế toán trưởng nắm bắt nhanh được tình hình hình doanh nghiệp với các báo cáo về:
 • Lợi nhuận
 • Tiền
 • Công nợ phải thu
 • Công nợ phải trả
 • Phân tích công nợ theo tuổi nợ
 • Tồn kho
 • Dòng tiền
 • Mặt hàng có doanh thu cao nhất
báo cáo tài chính
Đặc biệt, các báo cáo bổ sung sẽ có thêm phần so sánh tăng/giảm so với kỳ trước giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng đưa ra các quyết định điều hành, quản lý

Ngoài ra, phần mềm cung cấp báo dòng tiền để có thể dự báo dòng tiền thu, chi và tiền tồn tính đến một thời điểm trong tương lai gần. Trong đó:

 • Kế toán có thể tự thiết lập danh mục thu/chi định kỳ muốn theo dõi.
 • Có thể thêm, sửa, xóa các khoản thu/chi trên báo cáo cho đúng thực tế tại đơn vị.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cung cấp báo cáo dự báo dòng tiền
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cung cấp báo cáo dòng tiền

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp đầy đủ các biểu mẫu Thuế

Phân hệ Thuế trong MISA SME.NET tự động lấy lên các bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế với từng loại thuế khác nhau như thuế GTGT, TTĐB. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ ký điện tử hoặc có thể xuất khẩu dữ liệu vào iHTKK một cách dễ dàng và đơn giản. Với các báo cáo thuế GTGT, chương trình còn có mã vạch nhằm giúp NSD có thể in từ phần mềm hoặc nộp trực tiếp qua iHTKK.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Đầu vào

 • Chứng từ mua hàng
 • Chứng từ hàng mua trả lại
 • Hóa đơn bán hàng
 • Chứng từ hàng bán trả lại

Các tính năng chính

Cho phép lập các bảng kê mua vào, bán ra

 • Tự động lấy số liệu thuế GTGT, TTĐB từ các chứng từ mua vào, bán ra ở các phân hệ có liên quan theo từng kỳ tính thuế.
 • Lập các bảng kê mua vào, bán ra của thuế GTGT, thuế TTĐB theo từng kỳ tính thuế một cách linh hoạt, NSD có thể lựa chọn chứng từ để lên bảng kê.

Cho xem lại các chứng từ ngay trên bảng kê mua vào, bán ra ngay trên màn hình nhập 

 • Tự động nhóm theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ
 • Tùy chọn lấy hóa đơn thông thường lên bảng kê hoặc không lấy lên bảng kê

Cho phép thực hiện khấu trừ thuế

 • Khấu trừ giữa thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ để xác định số thuế GTGT phải nộp hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ
 • Tự động sinh chứng từ khấu trừ thuế tương ứng

Cho phép lập các tờ khai thuế

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 • Lập các tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB tương ứng với từng kỳ theo TT 39/2012/TT-BTC
 • Tự động lấy số liệu lên các tờ khai tương ứng dựa trên các bảng kê mua vào, bán ra.
 • Bổ sung thông tin lên các tờ khai

Cho phép nộp các loại thuế 

 • Người sử dụng thực hiện nộp các loại thuế khác nhau: thuế thông thường, thuế GTGT hàng nhập khẩu
 • Nộp thuế theo các phương thức thanh toán khác nhau: Tiền mặt, Séc/Ủy nhiệm chi,…
 • Tự động sinh các chứng từ chi tiền mỗi khi NSD nộp thuế

Hỗ trợ điều chỉnh tăng, giảm thuế, hoàn thuế

 • Hỗ trợ điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT mua vào, bán ra và kê lên tờ khai thuế
 • Ghi nhận số thuế GTGT đề nghị hoàn trong kỳ, lập chứng từ hoàn thuế GTGT

Hỗ trợ in các báo cáo có mã vạch, nộp trực tiếp theo iHTKK, hỗ trợ xuất khẩu ra HTKK thuế, tích hợp chữ ký số

 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 • Tích hợp chữ ký số để khách hàng có thể chứng thực dữ liệu đó là của mình
 • Lập các báo cáo thuế GTGT có mã vạch nhằm giúp khách hàng có thể in từ phần mềm và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế hoặc nộp thông qua iHTKK
 • Xuất khẩu một số báo cáo ra HTKK thuế

Báo cáo 

 • Cung cấp các phụ lục, bảng kê, tờ khai thuế GTGT cập nhật TT 39/2012/TT-BTC
– 01-2/GTGT: Bảng kê mua vào thuế GTGT
– 01-1/GTGT: Bảng kê bán ra thuế GTGT
– 01-3/GTGT: Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra
– 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT
– 01/KHBS: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh
– 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
– 01-4A/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tháng
– 01-4B/GTGT: Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm
 • Cung cấp các bảng kê, tờ khai thuế TTĐB
– 01-2/TTĐB: Bảng kê hàng hóa mua vào chịu thuế TTĐB
– 01-1/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB
– 01/TTĐB: Tờ khai thuế TTĐB
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 • Cung cấp các tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
– 01A/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
– 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn
– 01B/ TNDN: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
 • Cung cấp các bảng kê, số theo dõi
– S61-DN: Sổ theo dõi thuế GTGT- Sổ theo dõi thuế GTGT (mẫu quản trị)
– Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng
– Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Để dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị click đăng kí vào link dưới đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 2 Trung bình: 3]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không