Phần mềm kế toán Lập dự toán ngân sách trên phần mềm kế toán MISA SME.NET

Lập dự toán ngân sách trên phần mềm kế toán MISA SME.NET

765
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ lập dự toán ngân sách: Khai báo các khoản mục chi phí để lập dự toán; Lập dự toán chi phí; Thiết lập dự toán cho từng khoản mục chi phí; Nhập các chứng từ chi phí thực tế phát sinh

1. Khai báo các khoản mục chi phí để lập dự toán

 • Tại màn hình danh sách khoản mục chi phí, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:
 • Khai báo các thông tin về khoản mục chi phí => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

2. Lập dự toán chi phí

 • Vào phân hệ Ngân sách, nhấn Nhập dự toán.
 • Chọn Chi nhánh (với dữ liệu đa chi nhánh) và Năm muốn lập dự toán ngân sách.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

3. Thiết lập dự toán cho từng khoản mục chi phí

Lưu ý:
Trường hợp các tháng có dự toán giống nhau có thể sử dụng chức năng chuột phải Sao chép dữ liệu cho các cột phía sau để nhập nhanh dự toán.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Với dữ liệu đa chi nhánh, trong khi lập dự toán ở Tổng công ty có thể xem nhanh tổng dự toán đã lập của Tổng công ty và các chi nhánh phụ thuộc để cân đối, điều chỉnh dự toán đang lập (nếu cần) bằng cách nhấn Bao gồm dự toán của chi nhánh phụ thuộc, sau đó bỏ tích chọn để khai báo tiếp.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

 • Có thể thiết lập dự toán chi tiết cho từng tháng trong năm
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 • Hoặc thiết lập dự toán cho cả năm
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 • Ngoài ra, có thể thiết lập dự toán chi tiết cho từng phòng ban, bộ phận (theo từng tháng trong năm hoặc cả năm).
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Lưu ý: Mỗi phòng ban, bộ phận sẽ lập một dự toán riêng.

4. Nhập các chứng từ chi phí thực tế phát sinh

Khi nhập chứng từ cần chọn thông tin về Khoản mục chi phí đã khai báo ở Bước 1.
 • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.
 • Nhập các thông tin cần thiết trên phiếu chi, sau đó chọn khoản mục chi phí tương ứng tại cột Khoản mục CP
 • Nhấn Cất
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Để dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị kế toán click đăng kí tại link dưới đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không