Kiến thức Báo chí viết về chúng tôi Tập huấn phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET 2012

Tập huấn phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET 2012

1089

(Theo báo Lai Châu): Lớp tập huấn do Công ty Cổ phần MISA (Hà Nội) phối hợp với Phòng Tài chính huyện Phong Thổ tổ chức từ ngày (30/6 – 5/7).

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Giảng viên hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm quản lý ngân sách xã

18 học viên là kế toán xã, thị trấn trên địa bàn huyện được tìm hiểu các nội dung: Thông tư 146/2011/TT – BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán, ngân sách và tài chính xã; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý ngân sách xã; phần mềm kế toán MISA.Bamboo.net 2012…

Qua đó, các học viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành văn bản, giảm bớt khâu giấy tờ và thời gian xử lý công việc; từng bước tin học hoá quản lý hành chính nhà nước.

Hoài Thương

Theo baolaichau.vn

Bài viết này hữu ích chứ?
Không