Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong MISA SME.NET...

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong MISA SME.NET 2012

22093
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong các nguồn thu của doanh nghiệp. Do đó, Phân hệ Bán hàng trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình bán hàng từ lúc lập báo giá, nhận được đơn đặt hàng cho tới lúc bán hàng về số lượng và giá trị của từng mặt hàng, tình hình hàng bán bị trả lại, giảm giá cũng như công nợ phải thu, đã thu cho từng hóa đơn, khách hàng.
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Thông qua phân hệ Bán hàng, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về tình hình bán hàng, công nợ phải thu, đã thu tương ứng với từng khách hàng.

Đầu vào

 • Báo giá
 • Đơn đặt hàng của khách hàng
 • Hóa đơn bán hàng
 • Phiếu xuất kho
 • Chứng từ thu tiền
 • Phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại

Các tính năng chính

Cho phép lập các báo giá với nhiều mẫu khác nhau

 • Cho phép lập báo giá cho mặt hàng mà nhập về và xuất ra cùng đơn vị tính hoặc nhập về theo một đơn vị tính và xuất ra theo một đơn vị tính khác
 • Cho phép lập báo giá cho nhiều mặt hàng mà thuế suất khác nhau
 • Cho phép theo dõi các thông tin liên quan như điều khoản thanh toán, hiệu lực báo giá, nhân viên bán hàng….
 • Cho phép theo dõi tiến độ thực hiện của từng báo giá: báo giá nào chưa thực hiện, báo giá nào đã thực hiện xong, báo giá nào đang thực hiện, tiến độ thực hiện ra sao, báo giá nào đã hết hiệu lực.

Cho phép lập và lưu trữ các đơn đặt hàng của khách hàng

 • Cho phép khai báo các thông tin chi tiết tương ứng với từng đơn đặt hàng: khách hàng, mặt hàng, số lượng, đơn giá…
 • Cho phép từ đơn đặt hàng sinh ra hợp đồng tương ứng
 • Cho phép theo dõi được tiến độ thực hiện của từng đơn đặt hàng: đơn đặt hàng nào chưa thực hiện, đơn đặt hàng nào đã thực hiện xong, đơn đặt hàng nào đang thực hiện, tiến độ thực hiện ra
 • Cho phép in các đơn đặt hàng theo nhiều mẫu khác nhau

Cho phép quản lý các thông tin chi tiết khi bán hàng hóa, dịch vụ

 • Cho phép theo dõi tình hình bán hàng chi tiết theo từng báo giá, đơn đặt hàng
 • Cho phép theo dõi việc bán hàng theo các hình thức khác nhau: Bán hàng thu tiền ngay hay bán hàng chưa thu tiền
 • Cho phép chọn bán hàng kiêm luôn phiếu xuất hay bán hàng không kiêm phiếu xuất
 • Cho phép xuất hàng từ nhiều kho, tự động cập nhật số lượng tồn kho của từng mặt hàng ở từng kho
 • Cho phép chọn chứng từ mua, nhập vật tư hàng hóa trong trường hợp tính giá theo phương pháp đích danh.
 • Tự động tính toán các khoản chiết khấu trong trường hợp bán hàng có chiết khấu
 • Tự động tính toán thuế và cho phép khai báo các thông tin liên quan
 • Cho phép xem trực tiếp công nợ theo từng khách hàng ngay trên màn hình nhập
 • Cho phép theo dõi hóa đơn bán hàng chi tiết theo từng nhân viên kinh doanh, thời hạn thanh toán, % hoa hồng, hợp đồng, phòng ban…
 • Cho phép theo dõi bán hàng theo từng mã quy như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM…
 • Cho phép in hàng loạt các hóa đơn bán hàng, Hóa đơn GTGT , Phiếu xuất kho theo TT 153 với các mẫu tự in, đặt in, có màu, không màu…

Cho phép lập và in hóa đơn trong trường hợp bán hàng có khuyến mại

 • Cho phép theo dõi và lập hóa đơn cho riêng hàng khuyến mãi hoặc vừa có hàng khuyến mại và hàng bán thông thường
 • Cho phép in riêng hóa đơn hàng khuyến mại hoặc hóa đơn vừa có hàng khuyến mại và hàng bán thông thường theo nhiều mẫu khác nhau

Cho phép lập và in hóa đơn với đơn vị bán đúng giá hưởng hoa hồng và đơn vị nhận ủy thác, xuất nhập khẩu

 • Cho phép theo dõi và lập hóa đơn cho đơn vị bán đúng giá hưởng hoa hồng và đơn vị nhận ủy thác, xuất nhập khẩu
 • Cho phép in hóa đơn theo nhiều mẫu khác nhau theo TT 153

Cho phép theo dõi tình hình hàng bán bị trả lại, giảm giá

 • Cho phép chọn nhiều hóa đơn bán hàng khi thực hiện nhận hàng trả lại hay giảm giá hàng bán
 • Cho phép linh hoạt lựa chọn đơn giá vốn của hàng bán trả lại: đơn giá bình quân cuối kỳ, hay lấy từ giá xuất bán hoặc nhập trực tiếp bằng tay
 • Cho phép quản lý vật tư, hàng hóa bị trả lại theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM…
 • Cho phép lập hóa đơn để điều chỉnh giảm giá bán cho khách hàng.

Cho phép theo dõi tình hình thu tiền của khách hàng

 • Tự động hiển thị các hóa đơn chưa thanh toán tương ứng với từng khách hàng
 • Cho phép thu tiền khách hàng theo nhiều hình thức thanh toán: Tiền mặt, Tiền gửi và tự động sinh các chứng từ thu tiền tương ứng
 • Cho phép thu tiền khách hàng theo từng hóa đơn, theo thời hạn và điều khoản thanh toán
 • Hỗ trợ việc thu tiền khi có các khoản chiết khấu thanh toán

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Cho phép thiết lập giá bán cho từng mặt hàng theo từng đối tượng, thời điểm

 • Cho phép lập và quản lý các chính sách giá bán được áp dụng cho các nhóm khách hàng khác nhau như: khách hàng bán sỉ, khách hàng bán lẻ, khách hàng đại lý,…
 • Cho phép tính giá bán cho hàng hóa xuất bán dựa trên giá có sẵn trong danh mục hoặc giá nhập gần nhất

Báo cáo

 • Cho phép theo dõi tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo từng khách hàng, nhân viên, ngày giao hàng,…

                  – Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo khách hàng
                  – Sổ chi tiết đơn đặt hàng theo nhân viên
                  – Báo cáo tình hình đơn đặt hàng theo ngày giao hàng

 • Cho phép theo dõi tình hình thực hiện bán hàng theo từng khách hàng, nhân viên, mã quy cách,…

                 – Chi tiết bán hàng theo nhân viên và mặt hàng
                 – Chi tiết bán hàng theo mặt hàng và mã quy cách
                 – Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và nhân viên

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 • Cho phép theo dõi tình hình hàng bán bị trả lại, giảm giá theo từng khách hàng, nhân viên, mã quy cách,…

             – Báo cáo chi tiết tình hình hàng bán trả lại theo khách hàng và hóa đơn
             – Báo cáo chi tiết tình hình hàng bán giảm giá theo nhân viên và mặt hàng
             – Báo cáo tổng hợp tình hình hàng bán trả lại theo khách hàng

 • Cho phép theo dõi tình hình công nợ phải thu: chi tiết theo từng loại tiền, mặt hàng, hóa đơn, nhân viên, khách hàng,…

            – Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
            – Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng
            – Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng

 • Cho phép phân tích tuổi nợ đến hạn, quá hạn theo từng khách hàng

           – Báo cáo phân tích tuổi nợ đến hạn theo khách hàng
           – Báo cáo phân tích tuổi nợ quá hạn theo khách hàng

Các tính năng khác của MISA SME.NET 2012 xem tại đây

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không