Công ty cổ phần MISA Tất cả sản phẩm MISA
Tags Hướng dẫn hạch toán kế toán

Hướng dẫn hạch toán số tiền ngân hàng trả lại khi...

Trong quá trình kế toán thực hiện nghiệp vụ ngân hàng, kế toán không thể tránh khỏi những sai sót như: viết sai ủy...

Hướng dẫn chi tiết hạch toán chênh lệch kiểm kê hàng...

Hạch toán chênh lệch kiểm kê hàng tồn kho là công việc có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay....
hạch toán

Hạch toán trường hợp sai thuế giá trị gia tăng GTGT

Nhiều kế toán gặp sai khi hạch toán sai thuế GTGT, dưới đây là những trường hợp ghi sai thuế và hướng dẫn sửa...

Hướng dẫn hạch toán kế toán các khoản đầu tư ngắn...

Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu...

Hạch toán Kế toán thuê/cho thuê Tài sản cố định

I. Kế toán Tài sản cố định đi thuê tài chính Căn cứ vào hợp đồng thuê TSCĐ và các chi phí khác có liên...

Hướng dẫn hạch toán chuyên sâu quỹ đầu tư phát triển

Như chúng ta đã biết, chỉ khi kết thúc niên độ kế toán thì lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp mới có thể...

Hướng dẫn hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố...

Kế toán sửa chữa tài sản cố định trong doanh nghiệp căn cứ vào quy mô, tính chất của công việc sửa chữa để...

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán các khoản giảm trừ...

Doanh thu bán hàng là số tiền thu được do bán hàng. Ở các doanh nghiệp áp dụng tính thế GTGT theo phương pháp...

Cách hạch toán trong Kế toán giảm Tài sản cố định...

Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình và vô hình ở doanh nghiệp giảm thường do một số nguyên nhân sau: do thanh lý...

Cách hạch toán trong Kế toán tăng Tài sản cố định...

Để nghệp vụ Kế toán tăng Tài sản cố định hữu hình và vô hình, kế toán sử dụng một số tài khoản liên...

Hạch toán doanh thu xây dựng theo Thông tư 200

Nhằm hỗ trợ kế toán hiểu về cách thức hạch toán doanh thu trong kế toán xây dựng theo thông tư 200. Dưới đây...

Kế toán thực hiện hạch toán chi phí quà tặng bánh...

Dịp trung thu là thời điểm nhiều doanh nghiệp mua bánh trung thu để tặng khách hàng, đối tác hay nhân viên của mình...

Bài viết nổi bật

Liên hệ mua hàng
090 488 5833
Gọi ngay