Tags Hướng dẫn hạch toán kế toán

Hướng dẫn hạch toán số tiền ngân hàng trả lại khi...

Trong quá trình kế toán thực hiện nghiệp vụ ngân hàng, kế toán không thể tránh khỏi những sai sót như: viết sai ủy...

Hướng dẫn chi tiết hạch toán chênh lệch kiểm kê hàng...

Hạch toán chênh lệch kiểm kê hàng tồn kho là công việc có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay....
hạch toán

Hạch toán trường hợp sai thuế giá trị gia tăng GTGT

Nhiều kế toán gặp sai khi hạch toán sai thuế GTGT, dưới đây là những trường hợp ghi sai thuế và hướng dẫn sửa...

Hướng dẫn hạch toán kế toán các khoản đầu tư ngắn...

Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu...

Hạch toán Kế toán thuê/cho thuê Tài sản cố định

I. Kế toán Tài sản cố định đi thuê tài chính Căn cứ vào hợp đồng thuê TSCĐ và các chi phí khác có liên...

Hướng dẫn hạch toán chuyên sâu quỹ đầu tư phát triển

Như chúng ta đã biết, chỉ khi kết thúc niên độ kế toán thì lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp mới có thể...

Hướng dẫn hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố...

Kế toán sửa chữa tài sản cố định trong doanh nghiệp căn cứ vào quy mô, tính chất của công việc sửa chữa để...

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán các khoản giảm trừ...

Doanh thu bán hàng là số tiền thu được do bán hàng. Ở các doanh nghiệp áp dụng tính thế GTGT theo phương pháp...

Cách hạch toán trong Kế toán giảm Tài sản cố định...

Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình và vô hình ở doanh nghiệp giảm thường do một số nguyên nhân sau: do thanh lý...

Cách hạch toán trong Kế toán tăng Tài sản cố định...

Để nghệp vụ Kế toán tăng Tài sản cố định hữu hình và vô hình, kế toán sử dụng một số tài khoản liên...

Hạch toán doanh thu xây dựng theo Thông tư 200

Nhằm hỗ trợ kế toán hiểu về cách thức hạch toán doanh thu trong kế toán xây dựng theo thông tư 200. Dưới đây...

Kế toán thực hiện hạch toán chi phí quà tặng bánh...

Dịp trung thu là thời điểm nhiều doanh nghiệp mua bánh trung thu để tặng khách hàng, đối tác hay nhân viên của mình...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân Hàng

Tài khoản 112 tài khoản tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên...

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của...

Ngày 14/9/2006, Bộ Tài chínhban hành Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏvà vừa. “Chế độ Kế toán Doanh...

Phần mềm hỗ trợ khai thuế mới 2.0

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê...
hạch toán tài khoản 331

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 331- Phải trả cho người bán

Tài khoản 331 để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư,...