Kiến thức Tài chính kế toán Hướng dẫn hạch toán số tiền ngân hàng trả lại khi chuyển...

Hướng dẫn hạch toán số tiền ngân hàng trả lại khi chuyển sai tài khoản

21916
Trong quá trình kế toán thực hiện nghiệp vụ ngân hàng, kế toán không thể tránh khỏi những sai sót như: viết sai ủy nhiệm chi (UNC), chuyển nhầm số tài khoản người nhận,…dẫn đến hạch toán nhầm. Với những trường hợp trên thì kế toán phải xử lý như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu cách xử lý khi hạch toán chuyển tiền nhầm vào tài khoản qua bài viết sau đây.

I. Các trường hợp dẫn đến chuyển nhầm tiền vào tài khoản

Thông thường, kế toán hay chuyển sai tài khoản do các lỗi như sau:

Chuyển nhầm vào tài khoản người nhận khác:

 • Chuyển nhầm vào tài khoản nhân viên trong công ty.
 • Chuyển nhầm số tài khoản người nhận bị ngân hàng trả lại.
 • Viết sai ủy nhiệm chi, sai thông tin người nhận, sai tên doanh nghiệp.
 • Viết  nhầm số tiền gửi vào tài khoản.

Các trường hợp dẫn đến chuyển nhầm tiền vào tài khoản

II. Những lý do viết sai chứng từ và chuyển nhầm tiền vào tài khoản

 • Ủy nhiệm chi thanh toán.
 • Hợp đồng.
 • Hóa đơn.
 • Người đi chuyển tiền viết sai tên người nhận, viết sai số tài khoản.
 • Viết sai thông tin người nhận, sai số tài khoản ngân hàng, nhầm số tiền gửi vào tài khoản…

Những lý do viết sai chứng từ và chuyển nhầm tiền vào tài khoản

III. Cách hạch toán khi chuyển sai tài khoản

Tùy từng nguyên nhân dẫn đến chuyển tiền sai tài khoản, kế toán áp dụng cách hạch toán khác nhau:

1. Trường hợp do sai thông tin khách hàng nên ngân hàng trả lại, hoàn lại tiền vào tài khoản

Cách 01: Hạch toán theo chế độ kế toán tiền đang chuyển

 • Ngày giao dịch UNC đi 01: Nợ TK 113/ Có TK 112.
 • Hoàn lại tiền do sai thông tin khách hàng: Nợ TK 112/ Có 113.
 • Ngày giao dịch UNC đi lần 02: Nợ TK 331/ Có TK 112.

Cách 02: Nếu đã hạch toán vào công nợ

 • Ngày giao dịch UNC đi: Nợ TK 331/ Có TK 112.
 • Hoàn lại tiền do sai thông tin khách hàng: Nợ TK 112/ Có TK 331.

Cách 03: Hạch toán vào phải thu khác

 • Ngày giao dịch UNC đi 01: Nợ TK 1388/ Có TK 112.
 •  Hoàn lại tiền do sai thông tin khách hàng: Nợ TK 112/ Có TK 1388.
 • Ngày giao dịch UNC đi lần 02: Nợ TK 331/ Có TK 112.
Cách hạch toán khi chuyển sai tài khoản

2. Trường hợp khách hàng trả nhầm tiền vào tài khoản mà không phát sinh giao dịch mua bán

Ví dụ: Công ty X không có phát sinh mua bán giao dịch gì với công ty Y nhưng công ty Y lại chuyển nhầm tài khoản thanh toán cho công ty X

Cách 01: Trả lại tiền

 • Ngày giao dịch nhận được tiền: Nợ TK 112/ Có TK 3388.
 • Hoàn lại tiền cho khách hàng UNC, Giấy nộp tiền , phiếu chi tiền: Nợ TK 3388/ Có 111,112.

Cách 02: Nếu nhận luôn không trả lại (ít xảy ra)

 • Ngày giao dịch nhận được tiền: Nợ TK 112/ Có TK 3388.
 • Nhận luôn được tiền mà không hoàn lại cho người chuyển nhầm do công ty chuyển nhầm cho tặng luôn: Nợ TK 3388/ Có 711.
Như vây, khi doanh nghiệp chuyển nhầm tiền vào tài khoản tùy vào từng trường hợp, kế toán sẽ hạch toán và tính hợp lý theo đúng số tiền đã chuyển.

form-news