Kiến thức Câu chuyện thành công “Với MISA, lợi ích của khách hàng là trên hết”

“Với MISA, lợi ích của khách hàng là trên hết”

1223
PGS.TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Năm 2010, MISA có sản phẩm mới MISA SME.NET 2010 dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là lực lượng doanh nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Theo thống kê hiện nay có 95 – 96% doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổng số các doanh nghiệp của nền kinh tế Việt Nam, đây là lực lượng có những đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng nền kinh tế. Tuy nhiên, năng lực quản trị của các doanh nghiệp này hiện vẫn ở mức độ nhất định.

Phần mềm MISA SME.NET 2010 đã đi được ở bước xa hơn, không chỉ xử lý thông tin, kế toán, xây dựng dự toán ngân sách, kế toán hoạt động thu chi, các yếu tố sản xuất, mà còn có thể giúp doanh nghiệp tính toán được giá thành theo các phương pháp khác nhau. Đồng thời giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp có quyết định về kinh tế, thông qua đó giúp cho các nhà quản trị biết được thực trạng tài chính cũng như thực trạng sức khỏe doanh nghiệp. Điều đó không chỉ cần thiết cho người làm kế toán tài chính mà còn cần thiết cho người quản trị, người làm công tác quản lý cũng như điều hành các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cấp ngân sách.

Tôi đã có điều kiện nghiên cứu các phần mềm của MISA. Tôi phải đánh giá một cách tổng quát rằng đây là những phần mềm đem lại rất nhiều tiện ích, thứ hai là rất dễ khai thác và cũng rất dễ tiếp cận, thứ ba là MISA có đội ngũ chuyên gia rất tận tụy và có năng lực, giúp cho các khách hàng có điều kiện để khai thác, tiếp cận và sử dụng một cách thuận lợi các phần mềm đó. Với MISA, lợi ích của khách hàng là trên hết. MISA luôn luôn có các chính sách, chiến lược chăm sóc và quan tâm khách hàng để đảm bảo các giá trị sản phẩm của mình đến được với người sử dụng, hạn chế tối đa những vướng mắc khó khăn khách hàng gặp phải.

PGS.TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không