Kiến thức Câu chuyện thành công Quản lý tốt thuế giá trị gia tăng với MISA SME.NET 2010

Quản lý tốt thuế giá trị gia tăng với MISA SME.NET 2010

905
Điều mà những người làm công tác kế toán và những người quản trị doanh nghiệp quan tâm là việc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế giá trị gia tăng đầu vào, phục vụ cho tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng. Với sản phẩm MISA SME.NET 2010, MISA có thể giúp cho các bạn kế toán dù ở trình độ nào cũng có thể tiến hành các thao tác bình thường để nạp các dữ liệu vào bảng kê thuế đầu ra, bảng kê thuế đầu vào.

Với những tiện ích như vậy, có thể nói, phiên bản mới này có thể giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp, các cán bộ kế toán phần hành, các cán bộ quản lý thuế quản lý tốt thuế giá trị gia tăng với thời gian ngắn nhất và đảm bảo độ chính xác cao nhất.

Thêm vào đó, các lãnh đạo doanh nghiệp như trưởng phòng, giám đốc, chủ tịch HĐQT cũng có thể kiểm soát được hoạt động công tác kế toán của mình. Đồng thời, cán bộ kế toán các doanh nghiệp cũng có thể kiểm soát được công việc của các nhân viên dưới quyền của mình.

Ông Nguyễn Văn Phụng – Vụ phó Vụ Chính sách Thuế – Bộ Tài Chính

Bài viết này hữu ích chứ?
Không