Kiến thức Câu chuyện thành công “MISA tiên phong sử dụng các công nghệ mới nhất của Microsoft”

“MISA tiên phong sử dụng các công nghệ mới nhất của Microsoft”

746
Ông Trịnh Minh Cường – Phụ trách Công nghệ phần mềm Microsoft và Doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam đưa ra những đánh giá về MISA và các sản phẩm của MISA.
Bài viết này hữu ích chứ?
Không