Kiến thức Câu chuyện thành công “Nhắc đến phần mềm về lĩnh vực kế toán tài chính, người...

“Nhắc đến phần mềm về lĩnh vực kế toán tài chính, người ta không thể không nhắc ngay đến MISA”

4236

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Ông Bùi Quang Độ – Chủ tịch Hiệp hội
Doanh nghiệp điện tử Việt Nam

        “Năm nay MISA đã đạt được nhiều giải thưởng có giá trị rất lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông. Trong cả 2 giải: Top 5 đơn vị hàng đầu Việt Nam và Huy Chương Vàng CNTT-TT năm nay đều có mặt MISA, điều đó khẳng định MISA đã trưởng thành và phát triển hơn trước rất nhiều. Lĩnh vực tài chính kế toán năm nay đang có nhiều biến động lớn, nhưng nhắc đến phần mềm về lĩnh vực kế toán tài chính, người ta không thể không nhắc ngay đến MISA. Đạt được thành quả ngày hôm nay, chắc chắn có sự nỗ lực rất lớn của khối đoàn kết MISA. Một lần nữa, xin chúc mừng MISA – những người vốn rất gắn bó với Hiệp hội và luôn là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực CNTT Việt Nam.”

Ông Bùi Quang Độ – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Bài viết này hữu ích chứ?
Không