Kiến thức Tài chính kế toán Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

120
Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán hiện nay đã không còn xa lạ với nhiều công ty. Do nhu cầu ngày càng cao trong việc quản lý tài chính. Tuy nhiên điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán có gì khác với các doanh nghiệp khác, điều kiện cụ thể là gì?
 

Định nghĩa doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán là một tổ chức đứng ra nhận các công việc thuộc phòng kế toán của công ty theo một thỏa thuận về nguyên tắc, hợp đồng làm việc mà không chịu sự quản lý cũng không thuộc quân số của công ty đó.

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán đang tiếp tục phát triển trở thành một loại hình đang rất phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Để thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực kế toán, người đứng ra thành lập cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, doanh nghiệp dịch vụ kế toán được quy định:

1. Về hình thức công ty dịch vụ kế toán

Công ty thành lập có thể theo các loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.
 
công ty dịch vụ kế toán

2. Về cơ cấu tổ chức công ty dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán cần tuân thủ những quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và theo quy định của Nghị định 129.

3. Về ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được đăng ký kinh doanh phải dịch vụ kế toán phải theo quy định tại Điều 43 của Nghị định 129.

4. Về chứng chỉ hành nghề – Nhân sự công ty dịch vụ kế toán

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải đảm bảo có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán quy định tại Điều 57 cuả Luật Kế toán và Điều 40 của Nghị định 129.

5. Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định như sau:

– Cá nhân có chứng chỉ hành nghề kế toán và có các điều kiện khác theo quy định của pháp luật được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế như hộ kinh doanh cá thể và theo quy định của Nghị định 129/2004/NĐ-CP.

– Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán cần có văn phòng và địa chỉ giao dịch.

form-news
 
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
 
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không