Kiến thức Phần mềm kế toán Phần mềm kế toán cho công ty môi giới bất động sản

Phần mềm kế toán cho công ty môi giới bất động sản

573
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán – tài chính của các doanh nghiệp lĩnh vực môi giới bất động sản như: Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/ lỗ theo từng hợp đồng môi giới; Quản lý công nợ phải thu theo nhân viên kinh doanh và khách hàng; Quản lý doanh số bán hàng theo nhân viên bán hàng.

1. Quản lý doanh thu, chi phí, lãi/ lỗ theo từng hợp đồng môi giới

2. Quản lý công nợ phải thu theo nhân viên kinh doanh và khách hàng

3. Quản lý doanh số bán hàng theo nhân viên bán hàng

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực môi giới bất động sản quản lý tốt và hiệu quả các công tác tài chính – kế toán của doanh nghiệp mình.
dùng thử phần mềm