Phần mềm kế toán Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất thức...

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi

269
phần mềm kế toán cho công ty thức ăn chăn nuôi
Phần mềm kế toán MISA đáp ứng đầy đủ yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi. Phần mềm giúp doanh nghiệp: Quản lý hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng; Theo dõi số lượng sản phẩm sản xuất theo đơn hàng; Tính giá thành theo phương pháp hệ số/tỷ lệ; Quản lý Doanh thu theo đơn hàng; hợp đồng; Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ).

1. Quản lý hàng hóa theo số lô, hạn sử dụng

  • Chứng từ bán hàng
quản lý hàng hóa theo số lô, hạn dùng
  • Tổng hợp tồn kho theo hạn sử dụng
tổng hợp tồn kho theo hạn dùng

2. Theo dõi số lượng sản phẩm sản xuất theo đơn hàng

  • Tổng hợp nhập, xuất kho theo đơn hàng
tổng hợp nhập, xuất kho theo đơn hàng
  • Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đơn hàng
bảng kê phiếu nhập, xuất kho theo đơn hàng

3. Tính giá thành theo phương pháp hệ số/tỷ lệ

  • Giá thành sản xuất liên tục – hệ số, tỷ lệ
tính giá thành hệ số, tỷ lệ
  • Tính giá thành sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ: Đánh giá dở dang
tính giá thành sản xuất
  • Tính giá thành sản xuất liên tục – tỷ lệ: Tính giá thành
tính giá thành doanh nghiệp sản xuất

4. Quản lý Doanh thu theo đơn hàng, hợp đồng

quản lý doanh thu theo đơn hàng, hợp đồng

5. Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)

  • Chứng từ mua hàng
chứng từ mua hàng nhập khẩu
  • Xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ
xử lý chênh lệch tỷ giá
Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất dược phẩm, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi quản lý tốt và hiệu quả các công tác tài chính – kế toán của doanh nghiệp mình.
dùng thử phần mềm
Bài viết này hữu ích chứ?
Không