Kiến thức Phần mềm kế toán Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục –...

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục – đào tạo

1577
phần mềm kế toán cho công ty giáo dục
Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán – tài chính của các doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục – đào tạo: Quản lý doanh thu chưa thực hiện; Quản lý số tiền học phí theo từng khối lớp; Quản lý chi phí phải trả cho từng giáo viên; Quản lý phiếu ăn theo ngày của học sinh học bán trú.

1. Quản lý số tiền học phí của học sinh theo từng lớp, từng khối

quản lý số tiền học phí

2. Quản lý doanh thu chưa thực hiện

  • Chứng từ bán hàng
quản lý doanh thu chưa thực hiện
  • Chứng từ nghiệp vụ khác
quản lý chứng từ

3. Quản lý phiếu ăn theo ngày của học sinh học bán trú

quản lý phiêu ăn học sinh

4. Quản lý chi phí phải trả cho từng giáo viên

4.1 Theo dõi số tiết (buổi) ký hợp đồng và số tiết (buổi) đã dạy

quản lý số buổi dạy

4.2 Theo dõi chi phí đã trả, còn phải trả theo từng giáo viên

theo dõi chi phí phải trả giáo viên

Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ tài chính – kế toán của doanh nghiệp lĩnh vực giáo dục – đào, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
dùng thử phần mềm