Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất cao su

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất cao su

111
phần mềm kế toán doanh nghiệp cao su
Phần mềm kế toán MISA là phần mềm phổ biến nhất và ưu việt nhất cho doanh nghiệp sản xuất. Phần mềm phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất trong đó có doanh nghiệp sản xuất cao su. Doanh nghiệp sản xuất cao su có các nghiệp cụ riêng bao gồm: Quản lý chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí, từng khoản mục chi; tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức, theo chi phí NVL trực tiếp, hay theo sản phẩm hoàn thành tương đương… Dưới đây là những nghiệp vụ mà phần mềm kế toán MISA đáp ứng đầy đủ cho doanh nghiệp sản xuất cao su.
phần mềm cho doanh nghiệp sản xuất cao su
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

1. Quản lý chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí, từng khoản mục chi phí

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cho phép Khách hàng theo dõi từng khoản chi phí phát sinh chi tiết theo từng đối tượng tập hợp chi phí như theo từng sản phẩm, từng phân xưởng để tính giá thành. Đặc biệt phần mềm tự động thống kế các khoản mục chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí chung giúp khách hàng biết được khoản chi phí cấu thành lên giá thành là bao nhiêu.

phần mềm kế toán

2. Tính giá thành theo nhiều phương pháp: giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức – Theo từng đơn hàng, hợp đồng

Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp các doanh nghiệp sản xuất tính giá thành theo nhiều phương pháp như giản đơn, Hệ số tỷ lệ, Đơn hàng hay hợp đồng. Các bước tính giá thành được thiết kế giúp Quý vị có cái nhìn trực quan để khách hàng thực hiện như Tập hợp chi phí trực tiếp cùng các khoản giảm giá thành, phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hay nghiệm thu đơn hàng.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp quý vị tự động tổng hợp các khoản chi phí trực tiếp phát sinh cho từng đối tượng tập hợp chi phí và phân bổ các khoản chi phí chung cho từng đối tượng chi phí như theo nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp (NVLTT, NCTT), Định mức.

phần mềm kế toán

3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp: Theo định mức, theo CP NVLTT, hay theo SP hoàn thành tương đương

Đối với các sản phẩm có dở dang cuối kì, phần mềm kế toán MISA giúp khách hàng đánh giá được sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp như theo định mức, theo nguyên vật liệu trực tiếp và theo sản phẩm hoàn thành tương đương từ đó dễ dàng tính được giá thành của sản phẩm.
phần mềm kế toán

4. Theo dõi tình hình sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất

Với phần mềm kế toán MISA SME.NET khách hàng dễ dàng biết được trong kì có bao nhiêu lệnh sản xuất đã sản xuất hay chưa và từng lệnh sản xuất và từng đơn hàng đã sản xuất được bao nhiêu từ đó giúp Khách hàng biết được có kịp tiến độ giao hàng cho khách hàng hay không? Đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng loạt, còn bao nhiêu hàng tồn, có kịp sản xuất cho khách hàng hay không? Để báo cáo cho các bộ phận liên quan kịp sản xuất cho các đối tác, khách hàng.

phần mềm kế toán

5. Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cho phép khách hàng khai báo định mức nguyên vật liệu của từng thành phẩm khi lập lệnh sản xuất chỉ cần số lượng thành phẩm cần sản xuất phần mềm sẽ tính ra số lượng nguyên vật liệu cần sử dụng rất nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt phần mềm giúp quý vị đánh giá được thực tế sử dụng nguyên vật liệu có đúng với định mức hay không.
phần mềm kế toán
Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất cao su tại đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không