Kiến thức Câu chuyện thành công MISA Bamboo.NET 2008: Dễ sử dụng, dễ tiếp cận

MISA Bamboo.NET 2008: Dễ sử dụng, dễ tiếp cận

531

Ông Đỗ Tiến Hải – Kế toán trưởng UBND TT Vân Đình – Ứng Hòa – Hà Nội – Khách hàng đang sử dụng phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2008 đưa ra những ý kiến đánh giá của mình về phần mềm:

Bài viết này hữu ích chứ?
Không