Kiến thức Câu chuyện thành công “MISA luôn đưa ra những giải pháp toàn diện về công tác...

“MISA luôn đưa ra những giải pháp toàn diện về công tác kế toán, quản trị”

343

Đó là ý kiến đánh giá của PGS.TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam:

Bài viết này hữu ích chứ?
Không