Hướng dẫn nghiệp vụ phần mềm, học phần mềm kế toán MISA SME.NET Hướng dẫn các bước bắt đầu sử dụng phần mềm MISA SME.NET...

Hướng dẫn các bước bắt đầu sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2015

141656

Để đưa phần mềm MISA SME.NET 2015 vào sử dụng, doanh nghiệp cần làm theo những bước sau:

1. Bước 1: Cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2015

2. Bước 2: Đăng ký GPSD

3. Bước 3: Tạo dữ liệu kế toán

* Lưu ý: Nếu DN có nhiều chi nhánh, sau khi tạo dữ liệu kế toán phải khai báo danh mục cơ cấu tổ chức trước

4. Bước 4: Chuẩn bị thông tin để nhập khẩu vào phần mềm

Để chuẩn bị thông tin nhập khẩu vào phần mềm MISA SME.NET 2015, quý vị cần tải file Excel mẫu từ phần mềm về để điền thông tin.

  • Quý vị vào Tiện ích, chọn “Bắt đầu làm việc với MISA SME.NET 2015”, nhấn vào chữ “tại đây”để tải tệp excel mẫu về máy .
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Trước khi hướng dẫn quý vị cách nhập thông tin vào từng file Excel, quý vị cần lưu ý:

  • Không thay đổi tên tệp, tên sheet, tên cột trên tệp mẫu nhập khẩu
  • Các cột có đánh dấu (*) là các cột bắt buộc phải nhập
  • Không được nhập quá số ký tự cho phép của một thông tin (VD: Nhập số dư Nợ tối đa 14 số)
  • Các thông tin mà quý vị không có nhu cầu quản lý thì có thể để trống

Sau đây là các đoạn phim hướng dẫn quý vị điền thông tin vào từng file Excel:

Phim hướng dẫn điền thông tin vào file Số dư tài khoản.

Phim hướng dẫn điền thông tin vào file Số dư công nợ khách háng

Phim hướng dẫn điền thông tin vào file Số dư công nợ NCC


Phim hướng dẫn điền thông tin vào file Số dư công nợ nhân viên

Phim hướng dẫn điền thông tin vào file Số dư tồn kho VTHH

Phim hướng dẫn điền thông tin vào file Công cụ dụng cụ

Phim hướng dẫn điền thông tin vào file Tài sản cố định

4.2 Bước 2: Nhập khẩu thông tin vào phần mềm

Sau khi nhập thông tin vào file Excel xong, quý vị làm theo phim hướng dẫn sau để nhập khẩu vào phần mềm MISA SME.NET 2015.

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không