Kiến thức Tài chính kế toán Kế toán công ty kinh doanh thiết bị làm những công việc...

Kế toán công ty kinh doanh thiết bị làm những công việc gì?

1135

Kế toán là công việc đầy áp lực đặc biệt là với kế toán tại các công ty kinh doanh thiết bị gia dụng. Với các công ty thiết bị gia dụng này công ty thường phát sinh nhiều nghiệp vụ đòi hỏi độ chính xác và yêu cầu cao  với kế toán.

Dưới đây là một số công việc của kế toán công ty kinh doanh thiết bị:

1. Công việc hàng ngày của kế toán công ty kinh doanh thiết bị

– Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán:
Kế toán công ty kinh doanh thiết bị phát sinh các nghiệp vụ mua hàng, kế toán phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan nhằm phục vụ công việc hạch toán cho doanh nghiệp mình.
Sau khi đã thu thập, kế toán cần xử lý, đối chiếu xem các hóa đơn có đúng không. Nếu có sai sót kế toán phải thực hiện sửa sai.
Kế toán các công ty thiết bị cũng cần phải lập phiếu thu chi, lập hóa đơn bán hàng, … cần thiết trong ngày.
– Vào sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ sách cần thiết khác.
Kế toán công ty kinh doanh thiết bị không cần ghi sổ, hạch toán lưu giữ được 5 năm.

2. Công việc hàng tháng kế toán công ty thiết bị phải làm

Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng).
Đối với những hóa đơn đầu ra thì tháng nào có phát sinh phải kê vào tháng đó. Kể từ ngày 1/1/2014 những hóa đơn đầu vào không bị khống chế thời gian kê khai, nhưng phải khai trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.
Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng, và có số thuế TNCN được phải nộp trong tháng).
Lập tờ khai các loại thuế khác nếu có
Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (Đối với những DN mới thành lập dưới 12 tháng).
Hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng liền kề
Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán
Tính lương, bảo hiểm , các khoản phụ cấp khác cho người lao động
Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ
Lưu ý: Nếu trong tháng có phát sinh số tiền thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế
kế toán công ty thiết bị

3. Công việc hàng quý kế toán cần phải làm

Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo quý)
Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo Quý.
Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý.
Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (Nếu DN kê khai theo quý).
Hạn nộp các tờ khai trên là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau liền kề.

4. Công việc kế toán công ty thiết bị đầu năm – cuối năm

Đầu năm: 
Vẫn như các kế toán ở các lĩnh vực khác một số các công việc mà kế toán doanh nghiệp thiết bị cần triển khai như sau:
+ Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12 hoặc quý IV của năm trước. Nếu kê khai theo tháng thì hạn nộp là 20/1, còn theo quý thì là 30/1
+ Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm.
+ Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 31/1.
+ Nếu là công ty mới thành lập thì nộp tờ khai và thuế môn bài trong vòng 30 ngày, kể từ khi có giấy phép kinh doanh.
+ Nếu công ty có thay đổi về vốn, thì thời hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế môn bài là 31/12 năm có thay đổi
+ Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước liền kề
+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước liền kề
+ Nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN của năm trước liền kề: Thời hạn nộp là 31/3
Cuối năm:
+ Cuối năm bạn nhớ làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý 4 .
+ Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
+ Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm
+ Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ
+ Lên sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết và số tổng hợp
+ Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
+ Thuyết minh Báo cáo Tài chính. Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.
+ In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó
+ Lưu trữ các chứng từ và số sách

>> Lĩnh vực kinh doanh thiết bị – Một số phương pháp giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tài chính, kế toán
>> Phần mềm kế toán MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thiết bị văn phòng, điện máy, điện tử, thiết bị y tế …

Phần mềm kế toán MISA SME.NET là phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị và kế toán. Phần mềm kế toán MISA SME.NET bao gồm 16 phân hệ phù hợp đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ tài chính kế toán theo đúng Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. Đăng ký dùng thử phần mềm tại đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Bài viết này hữu ích chứ?
Không