Kiến thức Tài chính kế toán Ra mắt hàng loạt tính năng mới vượt trội trên MISA...

Ra mắt hàng loạt tính năng mới vượt trội trên MISA SME 2022 – R26

401

MISA chính thức phát hành MISA SME 2022 phiên bản R26. Phiên bản mới nhất của phần mềm kế MISA SME 2022 sẽ tiếp tục được cải tiến nhiều tính năng giúp kế toán nâng cao năng suất. Các tính năng ưu việt của phiên bản R26 có thể được kể đến như sau:

1. Lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ từ chứng từ bán hàng giúp nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu

Theo công văn 8042/BTC-TCHQ hướng dẫn khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) thì áp dụng khoản 58 điều 1, TT39/2018/TT-BTC và kèm hồ sơ khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ như sau: Nộp phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thay hóa đơn GTGT thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan hải quan.

Vì vậy, khi nhận được yêu cầu mua hàng của khách hàng, kế toán đơn vị lập đơn đặt hàng để quản lý tình hình thực hiện bán hàng theo đơn đặt hàng, lập chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu và lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để thực hiện thủ tục xuất khẩu.

Trường hợp xuất hàng thành nhiều đợt, nhiều đơn vị thực hiện lập chứng từ bán hàng trước để quản lý tình hình thực hiện đơn đặt hàng. Tuy nhiên, chương trình chưa cho phép lập Phiếu xuất kho từ chứng từ bán hàng để lấy lên được thông tin. Trong khi đó lập từ đơn đặt hàng thì đang lấy toàn bộ thông tin trên đơn đặt hàng.

Thấu hiểu khó khăn này, từ MISA SME 2022 – phiên bản R26, phần mềm bổ sung thêm tiện ích lập nhanh chứng từ chuyển kho từ chứng từ bán hàng, giúp kế toán thừa hưởng được số liệu từ chứng từ bán hàng tương ứng để phục vụ yêu cầu công việc.

phần mềm misa R26

Tài liệu hướng dẫn:

https://helpsme.misa.vn/2022/kb/lap_nhanh_cac_chung_tu_chuyen_kho/

2. Cho phép cập nhật lại dữ liệu lên PL43/2022/QH15 theo bảng kê bán ra (kèm theo tờ khai thuế GTGT lần đầu) khi thay đổi số liệu

Trường hợp doanh nghiệp xuất bán hàng hóa được giảm thuế GTGT theo NQ43, phát sinh hóa đơn hủy và hóa đơn thay thế khác kỳ (Ví dụ: Ngày 28/06, kế toán hủy hóa HD1 (có mặt hàng giảm thuế 8%). Đến ngày 04/07, kế toán lập hóa đơn HD2 – Thay thế cho HD1), khi lập tờ khai lần đầu, kế toán có thể chọn kê luôn hóa đơn thay thế HD2 vào kỳ tháng 6; Hoặc không chọn hóa đơn này lên tờ khai lần đầu mà kê vào tờ khai bổ sung tháng 6.

Khi kế toán lập tờ khai tháng 7, cho phép lựa chọn không kê khai hóa đơn HD2 trên bảng kê bán ra nhưng chưa cập nhật được số liệu mới lên phụ lục PL43/2022/QH15. Điều này dẫn đến có thể chênh lệch số liệu giữa bảng kê hóa đơn bán ra và PL43.

Vì vậy, từ MISA SME 2022 phiên bản R26, chương trình cho phép người dùng chủ động cập nhật lại dữ liệu mới nhất (nếu có) trên PL43/2022/QH15 bằng cách chọn chức năng Lấy dữ liệu trên phụ lục này.

Chức năng này cũng đc sử dụng tương tự trong trường hợp kế toán thêm/xóa hóa đơn hoặc chọn HĐ điều chỉnh/thay thế khác kỳ trên bảng kê bán ra, để đảm bảo tính chính xác của số liệu trên PL43.

phần mềm misa R26

Tài liệu hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/cach-xu-ly-khi-lap-to-khai-thue-gtgt-ton-tai-hoa-don-thay-the-dieu-chinh-co-hoa-don-bi-thay-the-dieu-chinh-da-ke-khai-ky-truoc-do/

3. Cảnh báo khi in từ lần thứ 2 trên phiếu thu/chi tiền mặt, tiền gửi tránh nhầm lẫn/gian lận

Từ MISA SME 2022 – R26, chương trình cho phép người dùng thiết lập tùy chọn Cảnh báo khi in chứng từ lần thứ 2 trở đi trên menu Hệ thống.

phần mềm misa R26

Khi chương trình nhận lệnh in chứng từ từ lần thứ 2 trở đi sẽ cảnh báo cho người dùng được biết.

phần mềm misa R26

Tài liệu hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/thietlap_hethong/#3-bao-cao-chung-tu

Bên cạnh đó, chương trình cũng bổ sung thêm trường thông tin số lần in trên mẫu sửa chứng từ khi in ra, giúp người dùng chủ động điều chỉnh mẫu, theo dõi theo nhu cầu của đơn vị.

phần mềm misa R26

Tài liệu hướng dẫn sửa mẫu:

https://helpsme.misa.vn/2022/kb/lam_the_nao_de_sua_mau_chung_tu_bao_cao_theo_cong_cu_dang_stimul/

4. Cập nhật đơn giá CCDC từ phiếu xuất kho lên chứng từ ghi tăng CCDC khi cuối kỳ thực hiện tính giá xuất kho

Đơn vị tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ.

Hiện nay, khi phát sinh nghiệp vụ ghi tăng CCDC, phần mềm đang cho phép người dùng lập nhanh chứng từ ghi tăng CCDC thông qua tiện ích lấy từ chứng từ xuất kho khác. Tuy nhiên, do chương trình chỉ lấy lên các chứng từ có thành tiền khác 0, nên khi lập PXK kế toán phải tạm tính giá xuất kho và ghi tăng CCDC theo giá này.

Cuối kỳ, sau khi tính giá xuất kho, kế toán cần cập nhật lại đơn giá, thành tiền trên chứng từ ghi tăng CCDC từ phiếu xuất kho. Như vậy, nếu đơn vị phát sinh nhiều chứng từ ghi tăng CCDC, cuối kỳ khối lượng công việc dồn lại, kế toán sẽ mất nhiều thời gian hơn để chỉnh sửa lại giá trị ghi tăng trên chứng từ.

Thấu hiểu khó khăn này, với việc đáp ứng lấy lên cả các chứng từ xuất kho có thành tiền bằng 0 khi lập chứng từ ghi tăng từ chứng từ xuất kho khác, đồng thời cho phép người dùng chủ động Cập nhật đơn giá CCDC từ phiếu xuất kho, phiên bản R26 giúp kế toán tiết kiệm tối đa thời gian và hạn chế thao tác chỉnh sửa, cập nhật thủ công từng chứng từ ghi tăng CCDC.

Cụ thể, khi người dùng chọn Hiển thị cả các dòng trên PXK khác có thành tiền bằng 0, chương trình sẽ lấy lên toàn bộ các chứng từ xuất kho khác trong kỳ lấy dữ liệu (bao gồm tất cả các PXK có thành tiền bằng 0 và khác 0)

phần mềm misa R26

Sau đó, chức năng Cập nhật đơn giá CCDC từ phiếu xuất kho giúp kế toán cập nhật đơn giá mới nhất của các chứng từ ghi tăng CCDC lập từ các PXK khác (Chưa phát sinh các chứng từ liên quan như phân bổ chi phí, điều chỉnh,…), một cách thuận tiện và nhanh chóng.

phần mềm misa R26

Chương trình sẽ tự động tính toán lại các thông tin Thành tiền, Số tiền PB hàng kỳ trên các chứng từ ghi tăng CCDC vừa cập nhật

phần mềm misa R26

Tài liệu hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/ghi-tang-ccdc-tu-chung-tu-xuat-kho-mua-hang/

5. Cập nhập mẫu UNC mới nhất của Ngân hàng quốc dân – NCB

Từ MISA SME 2022 – R26, chương trình tiếp tục cập nhật mẫu ủy nhiệm chi mới nhất của Ngân hàng Quốc dân – NCB, giúp kế toán tiết kiệm thời gian làm việc (không phải lập UNC thủ công).

Tài liệu hướng dẫn cập nhật: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/xay-dung-cong-cu-add-on-de-khi-sua-mau-chung-tu-bao-cao-thi-co-the-nhanh-chong-chuyen-ra-cho-khach-hang-su-dung-ma-khong-phai-cho-doi-phat-hanh-san-pham/

6. Lấy lên bảng lương thời gian theo buổi/theo giờ chi tiết phần tiền lương làm thêm ngày thường, ngày lễ, ngày thứ 7, CN, ngày lễ tết của NLĐ

Với phiên bản R26, khi sửa mẫu bảng lương, người dùng có thể thêm các cột chi tiết về số công, số tiền lương làm thêm ngày thường, T7, CN, ngày lễ; giúp bảng lương thời gian theo buổi/theo giờ rõ ràng, dễ hiểu hơn cho người dùng.

phần mềm misa R26

Tài liệu hướng dẫn sửa mẫu bảng lương: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/html_20040400/

Với các tính năng ưu việt trên, phần mềm kế toán MISA SME 2022 phiên bản R26 chắc hẳn sẽ giúp công tác kế toán trong doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, tạo ra sự khác biệt to lớn về lợi nhuận. 

Anh chị có thể đăng ký cập nhật lên phiên bản MISA SME 2022 R26 để trải nghiệm các tính năng ưu việt kể trên, cụ thể:

  • Đối với quý khách hàng dùng phần mềm kế toán MISA SME vẫn còn hạn cập nhật vui lòng đăng nhập vào phần mềm thực hiện các bước sau: Trợ giúp -> Tự động cập nhật.
  • Đối với quý khách hàng đã hết hạn cập nhật, anh chị ấn đăng ký cập nhật phần mềm để được hỗ trợ cập nhật phiên bản mới nhất hoặc liên hệ hotline: 090.488.5833
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không