Kiến thức Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT với người lao động năm...

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT với người lao động năm 2021

1045
bao hiem xa hoi

Năm 2021, mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN với tỉ lệ như thế nào là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm hiện nay. Dưới đây là mức đóng được quy định với đối tượng lao động là người Việt Nam và lao động là người nước ngoài.

Anh chị quan tâm đến việc xây dựng bảng lương tính bảo hiểm xã hội có thể xem chi tiết tại đây

Xem thêm:

>> Bãi bỏ 20 thông tư, thông tư liên tịch về lao động – tiền lương, BHXH từ ngày 15/2/2021

>> Từ 1/1/2021, đã có mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH 2021

>> Hướng dẫn lập Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT mới nhất

>> Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), kinh phí công đoàn 2021

>> Hướng dẫn xây dựng bảng tính bảo hiểm xã hội mới nhất 

1. Đối tượng lao động là người Việt Nam

Với đối tượng lao động là người Việt Nam, người lao động sẽ đóng BHXH vào quỹ hưu trí (HT), quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ – BNN), quỹ ốm đau thai sản (ÔĐ -TS), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động (NLĐ) được quy định cụ thể như sau:

 • Áp dụng với lao động trường hợp thông thường

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

 

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 1/7/2021

Doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất đến hết tháng 4//2021, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021: Được dừng đóng 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đó do Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng.

Dưới đây là bảng thống kê mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 01/7/2021

Với lao động Việt Nam

Người sử dụng lao động

Người lao động

Bảo hiểm xã hội

BHTN

BHYT

Bảo hiểm xã hội

BHTN

BHYT

Hưu trí, Tử tuất

Ốm đau, thai sản

TNLĐ-BNN

Hưu trí, Tử tuất

Ốm đau, thai sản

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

1%

3%

8%

1%

1.5%

21%

10.5%

Tổng cộng 31.5%

 

 

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

| Đọc thêm: Mới nhất: Những thay đổi quan trọng về chính sách BHXH, BHYT áp dụng từ ngày 01/01/2021

>> Hồ sơ rút BHXH và Quy trình thủ tục nhận BHXH sau khi nghỉ việc

2. Đối tượng lao động là người nước ngoài

 • Áp dụng với lao động trường hợp thông thường

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

3%

0.5%

3%

1.5%

6.5%

1.5%

Tổng cộng 8%

 

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 1/7/2021

Với lao động nước ngoài

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

Hưu trí, Tử tuất

Ốm đau, thai sản

TNLĐ-BNN

Hưu trí, Tử tuất

Ốm đau, thai sản

TNLĐ-BNN

3%

0%

3%

1.5%

6%

1.5%

Tổng cộng 7.5%

 

Mức tiền lương tháng đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

 •  Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

+ NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

+ NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

(Dự kiến lương tối thiểu vùng 2021 giữ nguyên so với năm 2020:

 •  Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015
 • Luật BHXH 2014
 • Luật Việc làm 2013
 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018
 • Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020
 • Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020)

Xem thêm:

>> Bãi bỏ 20 thông tư, thông tư liên tịch về lao động – tiền lương, BHXH từ ngày 15/2/2021

>> Từ 1/1/2021, đã có mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH 2021

>> Hướng dẫn lập Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT mới nhất

>> Tỷ lệ trích đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), kinh phí công đoàn 2021

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tự động cập nhật các biểu mẫu, nghị định, thông tư mới của Nhà nước giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập tránh khỏi những sai phạm trong quá trình thực hiện, xây dựng quy trình cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp dùng thử, trải nghiệm các tính năng mới của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 tại link dưới đây:

> Đăng ký dùng thử, trải nghiệm miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET tại đây
Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không