Kiến thức Báo chí viết về chúng tôi Sử dụng MISA SME.NET 2010 để có phương án in hóa đơn...

Sử dụng MISA SME.NET 2010 để có phương án in hóa đơn thuận tiện nhất

928
Ngày 29/7/2011, Tổng cục thuế đã ký công văn số 2606/TCT-CS V/v tiếp tục đẩy
mạnh triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn. Theo đó, từ ngày
01/01/2012 cơ quan Thuế không bán hóa đơn mà các doanh nghiệp phải có phương án
mua hoặc đặt in hoặc tự in cho hoạt động kinh doanh của mình. Đáp ứng yêu cầu
của Nghị định 51, hỗ trợ các doanh nghiệp có phương án tự in hóa đơn MISA đã
tích hợp thêm tính năng tự tạo và in hóa đơn vào phần mềm kế toán doanh nghiệp
MISA SME.NET 2010, giúp các DN sử dụng được cả 3 hình thức hóa đơn tự in, hóa
đơn đặt in và hóa đơn điện tử… Báo Dân trí ngày 22/9/2011 đã có bài viết:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

(theo www.Dantri.com.vn)

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Bài viết này hữu ích chứ?
Không