Phần mềm kế toán Nghiệp vụ kế toán mua hàng trên phần mềm kế toán MISA...

Nghiệp vụ kế toán mua hàng trên phần mềm kế toán MISA SME.NET

52979
Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp quản lý các đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng và hạch toán kế toán các hóa đơn mua hàng hóa/dịch vụ, các khoản chiết khấu, giảm giá, trả lại hàng mua. Phần mềm đáp ứng tốt cho cả nghiệp vụ mua hàng trong nước lẫn mua hàng nhập khẩu, mua hàng qua kho hoặc không qua kho. Nhiều báo cáo quản trị giúp giám đốc và kế toán quản lý chặt chẽ tình hình mua hàng và theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.

Đặc biệt, phần mềm tự động phân bổ chi phí mua hàng theo giá trị hoặc theo số lượng của từng mặt hàng và đáp ứng tốt đặc thù của các doanh nghiệp theo dõi hàng hóa theo mã quy cách (số IMEI, số khung, số máy, Số SIM,…), theo dõi hạn sử dụng,…

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ mua hàng trên MISA SME.NET

1. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trong nước, Mua hàng nhập khẩu, Mua dịch vụ, Mua hàng qua kho, Mua hàng không qua kho, Mua hàng hoá đơn về trước hàng về sau, Mua hàng nhận hàng trước hoá đơn về sau, Mua hàng có chiết khấu, Giảm giá hàng mua,…

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Nhiều tiện ích hỗ trợ nhập chứng từ mua hàng như: Tự động định khoản, Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng/lệnh sản xuất, Tự động nhảy số chứng từ liên tục, Tham chiếu đến chứng từ liên quan, Tra cứu số dư tài khoản, Xem số tồn vật tư, Nhân bản chứng từ… ngay khi lập chứng từ

2. Tự động phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ,…), chi phí trước hải quan cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu chí: số lượng, giá trị, hoặc do kế toán tự xác định. Đặc biệt, kế toán có thể chọn nhiều chứng từ chi phí mua hàng để phân bổ cho một chứng từ mua hàng hoặc ngược lại một chứng từ chi phí mua hàng phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Phần mềm cho phép phân bổ chi phí mua hàng theo nhiều phương thức: Tỷ lệ % theo số lượng, Tỷ lệ % theo giá trị, Tự nhập % hoặc tự nhập giá trị


3. Đáp ứng nghiệp vụ Trả lại hàng mua theo cả 2 hình thức giảm trừ công nợ hoặc nhận lại tiền mặt, xuất hóa đơn trả lại hàng mua cho nhà cung cấp, lập phiếu xuất kho kèm theo hàng trả nhà cung cấp hoặc không xuất kèm theo hàng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Phần mềm cho phép kế toán lập chứng từ trả lại hàng mua từ các chứng từ mua hàng đã lập trước đó giúp kế toán kế thừa thông tin đã nhập, tiết kiệm thời gian, công sức cho kế toán

4. Cho phép doanh nghiệp theo dõi tình hình thực hiện các đơn mua hàng theo từng mặt hàng của từng nhà cung cấp, theo nhân viên mua hàng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Bất cứ lúc nào, kế toán cũng dễ dàng xem được tình hình mua hàng của những mặt hàng được đặt mua trong một đơn hàng cụ thể đã nhận được bao nhiêu, còn lại bao nhiêu chưa nhận


5. Quản lý chặt chẽ công nợ phải trả theo từng hoá đơn, nhà cung cấp, nhóm nhà cung cấp. Đặc biệt phần mềm còn cho phép quản lý được cả công nợ phải trả theo từng nhân viên mua hàng, theo từng công trình, theo hợp đồng.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

Dễ dàng xem được Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp bất cứ lúc nào
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Xem chi tiết tình hình công nợ phải trả theo từng hóa đơn của từng nhà cung cấp, theo từng nhân viên mua hàng

6. Phần mềm cung cấp đầy đủ các mẫu chứng từ, sổ sách và báo cáo chi tiết, tổng hợp mua hàng,… theo đúng quy định của nhà nước. Ngoài ra phần mềm còn có nhiều báo cáo quản trị giúp kế toán và lãnh đạo quản trị chặt chẽ tình hình mua hàng và công nợ.

Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
Cho phép kế toán tự thiết lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, lưu lại mẫu báo cáo để sử dụng cho lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,…

Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp nhiều chức năng rất ưu việt hỗ trợ cho người dùng như chức năng cho phép kế toán mua hàng lập ngay Phiếu nhập kho từ chứng từ mua hàng vừa nhập giúp Kế toán kho và Thủ kho không phải nhập liệu lại thông tin trên Phiếu nhập kho, tiết kiệm được thời gian, công sức và giảm thiểu sai xót cho Kế toán kho, Thủ kho.

 
Để tìm hiểu thêm về phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị đăng kí dùng thử miễn phí tại link dưới đây:
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam
 
Hội thảo trực tuyến: Xây dựng & phát triển văn hóa doanh nghiệp vững mạnh trong bối cảnh mới
Đăng ký form nhận ngay demo phần mềm
kế toán MISA SME 15 ngày miễn phí
Bài viết này hữu ích chứ?
Không